Dokterswacht

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

U belt en dan?

Als u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met spoed een huisarts nodig heeft en het niet kan wachten tot de volgende werkdag, dan belt u Dokterswacht Friesland. U kunt ook gebruik maken van de chat app Dokterswacht Friesland. Twijfelt u? Kijk dan eerst op thuisarts.nl. Daar vindt u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekten.

Hoe werkt Dokterswacht Friesland?

Als u belt of chat, krijgt u een doktersassistent aan de lijn. De doktersassistent is speciaal opgeleid om u te helpen bij een spoedvraag. Ze zijn deskundig en goed in staat om de ernst van de klacht in te schatten en de juiste hulp in te schakelen. Het beste is dat de patiënt zelf belt, zodat we gerichte vragen kunnen stellen over hoe de patiënt zich voelt. Lukt dat niet en belt u voor iemand anders? Zorg dan dat u alle gegevens bij de hand hebt.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
•    Uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
•    Uw geboortedatum
•    De naam van uw huisarts en plaats van praktijk
•    Uw Burgerservicenummer (staat op uw rijbewijs, paspoort of id-kaart)
•    Zorgpas of verzekeringspolis
•    Lijst van de medicijnen die uw gebruikt

Chat app Dokterswacht Friesland

Het is ook mogelijk om uw gezondheidsvraag te stellen via de chat app Dokterswacht Friesland. Wij zijn via de app bereikbaar op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 20.00 uur. Mocht het nodig zijn, dan wordt er een beeldbelconsult met een huisarts ingepland. Of er wordt een afspraak voor u ingepland op de huisartsenspoedpost. Als u in deze app zit, kunnen we uw vraag niet gelijktijdig beantwoorden aan de telefoon.

Let op: bent u zwanger of heeft u een vraag over een kind jonger dan 3 maanden? Bel dan Dokterswacht Friesland: 0 850 820 820. Ook bij spoed belt u direct de huisartsenpost. In levensbedreigende situaties belt u altijd 112.

Informatie naar uw eigen huisarts

Dokterswacht Friesland registreert elke medische hulpvraag. We laten uw huisarts weten dat u contact heeft gehad met Dokterswacht Friesland. We informeren uw huisarts wat er aan de hand is en hoe we hebben geholpen. Uw huisarts voegt dit toe aan uw medisch dossier.

Bezoek aan de huisartsenspoedpost

Uw gegevens met ons delen

Bij Dokterswacht Friesland krijgt u te maken met een ‘vreemde’ huisarts. Het is voor die huisarts handig dat hij toegang heeft tot uw patiëntgegevens, om zo snel te weten hoe het met uw gezondheid is. Dat kan via het systeem van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dokterswacht Friesland is aangesloten bij LSP. De medische gegevens mag uw eigen huisarts alleen met ons delen als u daar toestemming voor geeft. Dat kunt u aangeven via de website ikgeeftoestemming.nl of u bespreekt het met uw huisarts.